Experiente ERASMUS

A-brochure-about-school-partners (1)Diseminare Bridging Culrures Bulgaria 10-16.03.2019Rezumat proiect INTEGRAREA COPIILOR CU CES PRIN ACTIVITATI PLACUTE

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

Proiecte ERASMUS+

PROIECT  DE  MOBILITATE  IN  DOMENIUL  EDUCATIEI  SCOLARE  KA1
TITLUL PROIECTULUI: „ Integrarea copiilor cu CES prin activitati placute”
PERIOADA  DE  DESFASURARE: 01.09.2017 – 31.10.2018; durata:14 luni
ECHPA  PROIECTULUI:
 • COPAE STELININA
 • DAVID ANCA
 • BALAN GEORGETA
 • BUDUR CARMEN
 • IORDACHE IONELA  MARIANA
MOTIVUL  PENTRU  CARE  A  FOST  SCRIS  PROIECTUL:
     Cursurile de formare europene  vor contribui la formarea profesionala si personala a profesorilor si la internationalizarea scolii. Avem nevoie sa cunoastem metode si tehnici noi in lucrul cu elevii cu autism, tulburari de atentie, tulburari de comportament, pentru imbunatatirea competentele tehnologice in lucrul cu copiii cu nevoi speciale. Dobandirea de noi cunostinte in domeniul outdoor si al artterapiei ne vor ajuta in desfasurarea activitatilor extracurriculare, in implementarea unor noi discipline optionale, realizarea unui ghid de bune practici pe care sa-l utilizeze atat cadrele didactice din invatamantul special cat si cele din celelalte scoli. Toate aceste noi achizitii vin in sprijinul copiilor cu nevoi speciale in vederea acceptarii lor de catre comunitate, a integrarii lor sociale si a reducerii abandonului scolar.
OBIECTIVE
a)Dezvoltarea competentelor manageriale
b)Dezvoltarea  competentelor profesorilor  psihopedagogi, lgopezilor si a profesorilor de sprijin pentru a preveni excluziunea scolara.
c)Compararea sistemelor educationale si realizarea unor programe ameliorative pentru invatamantul special in vederea evitarii insuccesului scolar si a abandonului in randul elevilor cu nevoi speciale.
d) Depistarea de noi metode si mijloace de predare-invatare si evaluare in urma parcurgerii cursurilor europene.
e) Imbunatatirea metodelor de lucru cu copiii cu nevoi speciale prin folosirea metodelor activ-participative ( utilizarea calculatorului / jocul didactic / softuri educationale ), folosirea tehnologiei moderne, si prin realizarea de activitati out-door.
FURNIZORII  DE  CURS  SI  CE  ISI  PROPUNE  FIECARE  CURS
 • MALTA-Hamrun-cursul: „Instrumente de lucru bazate pe tehnologie pentru  predare la elevii cu dislexie si alte nevoi speciale” – Cursul isi propune sa ajute profesorii, parintii si scolile sa inteleaga potentialul de utilizare a instrumentelor de lucru bazate pe tehnologie in predarea la clasele cu elevi cu nevoi speciale.
 • SPANIA-Barcelona –cursul: ”Arta ca terapie: auto-exprimarea prin arta a elevilor cu nevoi speciale” Cursul dezvolta profesorilor abilitatea de a utiliza arta pentru puterea sa terapeutica: promoveaza starea de bine, empatia, contribuie la dezvoltarea personala si profesionala.
 • PORTUGALIA-Lisabona -cursul: „Educatie in aer liber pentru toti!”Cursul isi propune sa imbunatateasca aptitudinile profesorilor privind desfasurarea activitatilor de predare-invatare in mediul natural, sa ofere cadrelor didactice noi mijloace si metode de realizare a curriculum-ului adaptat si a planului de interventie personalizat pentru elevii cu nevoi speciale, materiale necesare in fundamentarea strategiilor utilizate in prevenirea excluziunii scolare.
 • ITALIA-Reggio Emilia – cursul: „Tineri cu tulburari de comportament sau baieti rai?”  Cursul ofera profesorilor metode, instrumente teoretice si practice de recunoastere a tulburarilor de comportament si de a sti care sunt diferentele dintre diferite tipuri de tulburari.
        In situatia in care unul dintre cursurile selectate nu se va tine din motive legate de furnizorul de curs,  au fost selectate inca doua cursuri de rezerva care sa corespunda nevoilor noastre la nivelul scolii:
 1. GRECIA-PIRAEUS -Cursul: „Abordarea diversitatii si abandonului scolar”
 2. CEHIA-PRAGA -Cursul: „Intelegerea tulburarilor din spectrul autist- introducere si interventie”
_____________________________________________________________________
Cursul „Instrumente de lucru bazate pe tehnologie  pentru  predare la elevii cu dislexie si alte nevoi speciale” / MALTA-HAMRUN s-a desfasurat 02 – 06 octombrie 2017.
Profesorii participanti la curs si-au imbunatatit competentele tehnologice in lucrul cu copilul cu CES (tulburari de limbaj/ADHD/autism/deficiente asociate) si au participat la activitati practice de utilizare a tehnologiei. Si-au perfectionat modalitatea de a lucra diferentiat cu copiii cu CES respectand caracterisiticile acestora ( grupe de varsta/grad de  deficienta). Au avut acces la instrumente software – iSMART – pentru copii cu ADHD. Au avut prilejul de a discuta si despre o alta abordare in ceea ce priveste realizarea planului de interventie personalizat pentru elevii cu CES.
FORMARE CURS MALTA
 1. Formarea cadrelor didactice la nivel internaţional
În perioada 02-06.10.2017 un număr de 3 cadre didactice titulare din şcoala noastră au participat la cursul de formare la nivel european “Technology Tools for Teaching Students with Dyslexia and other Special Needs”, care s-a desfăşurat la HAMRUN – MALTA.
 1. Formarea cadrelor didactice la nivel comunităţii locale
       Cele 3 cadre didactice formate la nivel internaţional au coordonat activitatea de formare la nivelul comunităţii locale. Activitate s-a desfăşurat la data de 24 noiembrie 2017 la Casa Corpului Didactic Brăila, care este unitate conexă a Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila şi subordonată Ministerului Educaţiei Naţionale.
       În cadrul acestui Seminar de formare continuă au fost diseminate cunoştinţele dobândite la cursul din Malta. Seminarul a fost organizat de cadrele didactice de la C.S.E.I. Brăila care au participat la cursul de formare organizat de TRAINING MALTA “Utilizarea instrumentelor tehnologice pentru predarea la clasă la elevii cu dislexie şi alte nevoi speciale”. Grupul ţintă a fost format din cadre didactice din învăţământul primar care lucrează cu elevi cu C.E.S.
       La seminar au participat un număr de 40 cadre didactice. Participanţii la Seminar au primit Certificate de participare semnate de conducerile celor două instituţii implicate: C.S.E.I. Brăila şi Casa Corpului Didactic Brăila.
 1. Formarea cadrelor didactice la nivel judeţean
     La data de 22 noiembrie 2017 la C.S.E.I. Brăila s-a desfăşurat Cercul Pedagogic al profesorilor psihopedagogi şi de psihopedagogie specială din învăţământul special (C.S.E.I. Brăila, Şcoala Specială Gimnazială Tichileşti – judeţul Brăila).
      În cadrul acestei activităţi de formare la nivelul judeţului,  temele au fost sustinute de cadrele didactice de la C.S.E.I. Brăila care au participat la cursul din Malta: prof. gr. I Bălan Georgeta, prof. gr. I Budur Carmen, prof. gr. II Iordache Ionela Mariana.
 1. Formarea cadrelor didactice la nivelul instituţiei şcolare
     Pe parcursul semestrului I s-au desfăşurat activităţi instructiv-educative ce au avut scopul de a transmite cunoştinţele dobândite la cursul de formare organizat de TRAINING MALTA “Utilizarea instrumentelor tehnologice pentru predarea la clasă la elevii cu dislexie şi alte nevoi speciale”.
      Grupul ţintă a fost format din cadre didactice de la C.S.E.I. Brăila, elevi cu C.E.S. din şcoală şi părinţii acestora/aparţinători legali. Prin accesarea on-line a site-urilor recomandate de furnizorul de curs s-a urmărit formarea de abilităţi şi competenţe cognitive la elevii cu C.E.S. şi progresul în învăţare a acestora.
      Activităţile instructiv-educative desfăşurate on-line au fost specifice următoarelor arii curriculare: Limbă şi comunicare, Matematică şi ştiinţe ale naturii, Arte.
     Cadrele didactice şi părinţii elevilor cu C.E.S. participanţi la activitate au luat cunoştinţă despre modalitatea de accesare a acestor site-uri pentru a folosi la şcoală şi acasă cu copiii, instrumentele on-line în activitatea instructiv-educativă.
                      MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE
          INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA
     CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ BRĂILA
                                          ŞOSEAUA RM.SĂRAT NR.80   COD POŞTAL  810166
TEL/FAX 0239 / 614197
e-mail : csei_braila@yahoo.com    

         

“Integrarea copiilor cu C.E.S. prin activităţi plăcute”
N
r. proiect: 2017-1-RO01-KA101-036449
Beneficiar si coordonator: C.S.E.I.  Brail
a

Perioada de derulare: 01.09.2017 – 31.10.2018

Echipa de proiect: Prof. Copae Stelinina – manager proiect; Prof. David Anca – coordonator proiect;

Prof. Balan Georgeta – responsabil cu comunicarea si evaluarea; Prof. Budur Carmen – responsabil cu formarea; Prof. Iordache Ionela Mariana – responsabil cu monitorizarea proiectului

În perioada 07 – 12 mai 2018 a avut loc în Spania – Barcelona, cursul de formare ” Arta ca terapie – autoexprimarea prin artă a elevilor cu nevoi speciale”, din cadrul Proiectului Erasmus + KA1, cu titlul ”Integrarea copiilor cu C.E.S. prin activități plăcute”, care se derulează la C.S.E.I. Brăila. La curs au participat prof. psihopedagog Bălan Georgeta și prof. psihopedagog Iordache Ionela Mariana,  membri ai echipei de proiect.

Acest curs a avut ca obiective:

 • dobândirea de către cadrele didactice de noi cunoștințe în domeniul art – terapiei;
 • obținerea de informații privind impactul artei asupra stării de bine a copiilor cu nevoi speciale;
 • folosirea artei de către profesori ca instrument de creștere a stimei de sine și de promovare a elevilor cu C.E.S.;
 • descoperirea / experimentarea de noi mijloace educaționale și de comunicare, prin utilizarea artei în lucrul cu elevii cu C.E.S.

Activitățile desfășurate în cadrul cursului au contribuit la dezvoltarea competențelor lingvistice și interculturale ale cadrelor didactice participante, precum și la îmbunătățirea abilităților de utilizare a artei în educația / recuperarea copiilor cu nevoi speciale.Cunoștintele dobândite vor fi diseminate putând fi astfel utilizate în procesul instructiv – educativ al elevilor cu C.E.S. atât din cadrul C.S.E.I. cât și din învățământul de masă.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ BRĂILA

ŞOSEAUA RM.SĂRAT NR.80   COD POŞTAL  810166

TEL/FAX 0239 / 614197

e-mail : csei_braila@yahoo.com     site: cseibraila.coolpage.biz

        

“Integrarea copiilor cu C.E.S. prin activităţi plăcute”
N
r. proiect: 2017-1-RO01-KA101-036449
Beneficiar si coordonator: C.S.E.I.  Brail
a

Perioada de derulare: 01.09.2017 – 31.10.2018

     În data de 05.06.2018 s-a desfăşurat la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Brăila activitatea cu tema: “Ziua Învăţătorului” în cadrul proiectului Erasmus+ “Integrarea copiilor cu CES prin activitati placute”.

La activitate au participat elevii de la clasele  a V-a A, a V-a C și a VII-a B de la  C.S.E.I. Brăila, cadre didactice și părinţi. Activitatea a fost coordonată membrii echipei de proiect: prof. Copae Stelinina, prof. Bălan Georgeta, prof. Budur Carmen, prof. Iordache Ionela Mariana, prof. David Anca.

După ce s-au purtat discuţii  despre sărbătorile din luna iunie şi semnificaţia acestora (1 Iunie – Ziua Internaţională a Copilului, 5 Iunie – Ziua Învăţătorului) elevii au participat la un concurs pe tema dezbătută, au povestit despre activităţile educative pe care le desfăşoară la şcoală, disciplinele preferate. Îndrumaţi de cadrele didactice ei au recitat poezii, au interpretat cântece despre anotimpul de vară.

Această activitate extracurriculară a contribuit la dezvoltarea comunicării, îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor despre rolul şcolii în educaţia elevului.

 

Free Web Hosting