Misiune

PROF – POCU Profesionalizarea carierei didactice
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Brăila este locație în cadrul proiectului „Profesionalizarea carierei didactice – PROF” POCU / 904 / 6 / 25 / cod SMIS 146587
1.Procedura pentru acordarea dirigenției
2.Procedura privind accesul un unit de inv
3.Procedura monitorizare ritmicitatea notarii
Raport anual asupra calitatii CSEI 2021-2022
1.Hotărâre CA 02.09.2022
2.Hotărâre CA 13.09.2022
3.Hotărâre CA 30.09.2022
4.Hotărâre CA 12.10.2022
ROFUIP_2022
ROFUIP CSEI, ROI CSEI, ROI SGS TICHILESTI
PAS CSEI BRAILA .2021-2025 (1)

Misiune

        Educaţia  specială  presupune  adaptarea procesului de învăţământ şi intervenţia specifică (reabilitare – recuperare). C.S.E.I., în momentul actual, cuprinde copii, elevi cu cerinţe educative speciale (CES).

        Educaţia  incluzivă  presupune  un  proces permanent  de  îmbunătăţire  a instituţiei şcolare având ca  scop  exploatarea  resurselor  existente pentru  a  susţine  participarea  la  procesul  de învăţământ  a  tuturor elevilor  din  cadrul  unei comunităţi.

        Educaţia  integrată  a  copiilor  cu  handicap urmăreşte dezvoltarea la aceştia a unor capacitate fizice şi psihice care să-i apropie cât mai mult de copiii normali.

           C.S.E.I. ofera servicii de educatie si formare profesionala ce au la baza calitatea, promovarea valorilor europene, egalitatea sanselor pentru toti participantii in proces si deschiderea spre invatarea pe tot parcursul vietii. Promoveaza un invatamant modern, centrat pe elev, care alterneaza metodele traditionale de predare – invatare cu metodele moderne.

 

 

 

 

 

Free Web Hosting