Viziune

Viziune Managerială :

Director: Prof. Mândreanu Diana

Site-ul școlii noastre este o resursă și un suport menit să vă furnizeze informații în sprijinul educării, recuperării și integrării copilului cu C.E.S.

  Centrul Școlar de Educație Incluzivă Brăila –  este o școală cu program de recuperare pentru copiii cu deficiențe mentale, fizice, de comportament sau de limbaj. Prin profilul său școala este unică în municipiu și oferă, alături de activitățile didactice, activități extrașcolare într-o gamă bogată și diversificată.

   Pentru buna desfășurare a întregii activități, școala colaborează și cu alte instituții de învățământ special și de masă, cu autorități locale și, nu în ultimul rând, cu părinții copiilor noștri.

  CSEI Brăila sub deviza „Să-i ajutăm iubindu-i!” își propune să asigure accesul la educație tuturor copiilor cu CES, să-i recupereze și să-i integreze socio-profesional prin efortul comun al tuturor părților implicate în educație, cu profesionalism, multă dragoste și empatie și tratament nediscriminator.

Free Web Hosting