Resurse umane

Anunt concurs ingrijitoare
Raport Stat de Personal_01_2022
COD DE ETICĂ CSEI
RAPOARTE CALITATE CSEI
ROF CSEI, ROI CSEI, ROI SGS TICHILESTI
DOCUMENTE MANAGRIALE
INSTRUMENTE TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

CSEI__vaccinare01_11_2021 (1)

Raport calitate an sc. 2020-2021

_HOTARAREA CA 103-07.10.2021

STAT DE PERSONAL

Raport Stat de Personal

RESURSE  UMANE

Director: prof. Mândreanu Diana

PERSONAL DIDACTIC

* 97 cadre didactice din care: – gradul I – 37 cadre didactice,  gradul al II-lea – 16 cadre didactice, grad definitiv – 32 cadre didactice, debutanţi –  12 cadre didactice.

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

* 6 norme: secretar, secretar II, contabil şef, administrator, bibliotecar, tehnician

PERSONAL NEDIDACTIC

*  16 norme: îngrijitor – 7, muncitor – 2,  paznic – 6,  şofer  – 1

Free Web Hosting