Istoric

Motto:

Totul educă: oamenii, lucrurile, fenomenele dar în primul rând şi în cea mai mare măsură, oamenii. Între aceştia, primul loc îl ocupă părinţii şi educatorii.”       S. Makarenko

Istoric

  Înfiinţarea unei şcoli speciale pentru copii cu handicap intelectual devenise o necesitate pentru judeţul Brăila

       „Şcoala Ajutătoare de Băieţi” s-a înfiinţat în anul 1953 în Galaţi. Şcoala funcţiona în localul unei case de copii.

        În anul şcolar 1953-1954 au fost înscrişi 20 de elevi organizaţi în două clase. În anul1954 şcoala se mută în alt local (tot  necorespunzător).

        În anul 1959 şcoala se mută în Brăila sub conducerea directorului şcolii din Galaţi.

        Începând cu 1 ianuarie 1959 şi până la 31 ianuarie 1972 şcoala a funcţionat în localul numit „Barăci” – construcţie din al II-lea război mondial situată pe Şos. Vizirului nr.10 între Str.Milcov şi o unitate militară.

        Odată mutată în Brăila, Şcoala Ajutătoare de Băieţi îşi sporeşte efectivele. Astfel, în anul şcolar 1959-1960 au fost înscrişi 179 de elevi organizaţi în 12 clase conduse de 32 cadre didactice.

        La 1 februarie 1972 şcoala se mută în noul local de pe Şoseaua Rm. Sărat nr. 80.

        În anii şcolari 1974-1975 şi 1975-1976 Şcoala Ajutătoare de Băieţi Brăila obţine locul III – „Cea mai bine gospodărită şcoală”, iar în perioada 1974 – 1980 a fost considerată una dintre cele mai bune şcoli din ţară.

        Şcoala Ajutătoare de Fete funcţionează începând cu anul şcolar 1978-1979. Conducerea locală a municipiului Brăila a repartizat un ansamblu de clădiri în Str. Mărăşeşti nr.47. Condiţiile de învăţare şi mai ales cele igienico sanitare erau inadecvate. De aceea în anul 1982 s-a obţinut mutarea şcolii într-o altă clădire pe Str. N.Bălcescu nr. 13. În anul şcolar 1988-1989, ultimul dinaintea evenimentelor din decembrie 1989, şcoala funcţiona cu 15 clase şi 222 eleve.În contextul reorganizării administrative în vara anului 1993 şcolii i se atribuie un nou local, pe Str. Buzăului nr.15.

        În anul 2005, Grădiniţa Specială, Şcoala Specială de Fete şi Şcoala Specială de Băieţi s-au unit sub denumirea Şcoala Specială Brăila şi a funcţionat un an de zile în vechile localuri. Un an mai târziu, septembrie 2006, cursurile se desfăşoară într-un singur local, pe Şoseaua Rm. Sărat nr.80.

        Ca urmare a şcolarizării unui număr mare de elevi cu deficienţe, s-a înfiinţat în Brăila la 1 ianuarie 1956, Şcoala Profesională Specială nr. 14. Şcoala a funcţionat pe str. Filimon Sârbu nr.15 şi oferea condiţii pentru activităţile şcolare şi cazare unui număr de 80 de elevi. Activitatea era coordonată de către Direcţia Învăţământului Profesional Special şi Ocrotirilor Sociale din Ministerul Prevederilor Sociale. 

       În toamna anului şcolar 1956-1957, numărul elevilor a crescut la peste 200 şi era necesar un alt local. De aceea, din 20 septembrie 1956, se repartizează şcolii localul din Str. Mărăşeşti nr.45. La sfârşitul anului şcolar 1975-1976 conducerea şcolii de atunci propunea Ministerului Muncii alocarea unor fonduri pentru construirea unei noi şcoli cu toate anexele necesare. Acest lucru se realizează , şi anul şcolar 1975-1976 începe pentru Şcoala Profesională Specială în noul local din Str.Şoseaua Rm. Sărat nr.81.

       În septembrie 2009, cu decizia 1090/1 sept. 2009, se înfiinţează Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, care reuneşte tot învăţământul special din municipiul şi judeţul Brăila: grădiniţă, învăţământ primar, gimnazial, învăţământ profesional, învăţământ de sprijin, învăţământ la domiciliu, clase de învăţământ special integrate în judeţ.

       În prezent cursurile se desfăşoară în cele două localuri din  Şoseaua Rm. Sărat nr. 80 şi 81, modernizate după normele europene. Sunt asigurate condiţii optime desfăşurării procesului instructiv – educativ în scopul integrării sociale şi profesionale a copiilor cu cerinţe educative speciale.

Free Web Hosting