Category Archives: Anunturi

https://vaccinare-covid.gov.ro/

https://vaccinare-covid.gov.ro/

Platforma națională de informare despre vaccinarea COVID-19

https://vaccinare-covid.gov.ro/

“Integrarea copiilor cu C.E.S. prin activităţi plăcute”

Echipa de proiect:

Prof. Copae Stelinina – manager proiect

Prof. David Anca – coordonator proiect

Prof. Bălan Georgeta – responsabil cu comunicarea si evaluarea

Prof. Budur Carmen – responsabil cu formarea

Prof. Iordache Ionela Mariana – responsabil cu monitorizarea proiectului

 

     În data de 18 septembrie 2018 s-a desfășurat la Casa Corpului Didactic Brăila diseminarea cursului de formare: “Arta ca terapie: auto – exprimarea prin artă a elevilor cu nevoi speciale“ (care a avut loc în perioada 07 – 12 mai 2018 în Barcelona, Spania) din în cadrul  Proiectului ERASMUS+ cu titlul: “Integrarea copiilor cu C.E.S. prin activităţi plăcute” care se derulează la C.S.E.I. Brăila. La cursul de formare au participat prof. psihopedagog Bălan Georgeta și prof. psihopedagog Iordache Ionela Mariana, membri ai echipei de proiect.

      Cursul a avut următoarele obiective: dobândirea de către cadrele didactice de noi cunoștințe în domeniul art – terapiei;  obținerea de informații privind impactul artei asupra stării de bine a copiilor cu nevoi speciale; folosirea artei de către profesori ca instrument de creștere a stimei de sine și de promovare a elevilor cu C.E.S.; descoperirea / experimentarea de noi mijloace educaționale și de comunicare prin utilizarea artei în lucrul cu elevii cu C.E.S.

      Cunoștințele dobândite la curs au fost diseminate putând fi astfel utilizate în procesul instructiv – educativ al elevilor cu CES atât din cadrul CSEI cât și al celor din învățământul de masă.

      Grupul ţintă a fost format din cadre didactice din învăţământul de masă care lucrează cu elevi cu C.E.S. , la diseminare participând un numar de 40 de cadre didactice din municipiu si județ.

Invitatie

INVITAȚIE

Școala Altfel – An școlar 2017-2018 : Clasele a V-a C și a VII-a B în parcul „Grădina Mare”

Activitate desfășurată în parcul „Gradina Mare” Braila – 27 martie 2018

Clasele a V-a C și a VII-a B – Centrul Școlar de Educație Incluzivă Brăila

Coordonatori: prof. Bălan Georgeta, prof. Budur Carmen, prof. Iordache Ionela

Școala Altfel – An școlar 2017-2018 : Clasele a V-a C și a VII-a B în vizită la Muzeul de Științele Naturii

Vizită la Muzeul de „Științele naturii” Brăila – 30 martie 2018

Clasele a V-a C și a VII-a B – Centrul Școlar de Educație Incluzivă Brăila

Coordonatori: prof. Bălan Georgeta, prof. Budur Carmen, prof. Iordache Ionela

 

Școala Altfel – An școlar 2017-2018 : Clasele a V-a C și a VII-a B în vizită la Biblioteca „Panait Istrati”

Activitate desfășurată la Biblioteca „Panait Istrati” Brăila – 29 martie 2018

Clasele a V-a C și a VII-a B – Centrul Școlar de Educație Incluzivă Brăila

Coordonatori: prof. Bălan Georgeta, prof. Budur Carmen, prof. Iordache Ionela și prof. Vladescu Mirabela

 

“Sărbătorile primăverii”, în cadrul proiectului Erasmus+ “Integrarea copiilor cu CES prin activitati placute”.

In data de 28.03.2018, la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Brăila s-a desfasurat activitatea “Sărbătorile primăverii”, în cadrul proiectului Erasmus+ “Integrarea copiilor cu CES prin activitati placute”. La activitate au participat elevi cu C.E.S. din cadrul C.S.E.I. Brăila (clasa a V-a C, a VII-a B) , elevi ai Şcolii Gimnaziale “Vasile Alecsandri” Brăila (clasa I A, clasa I B) şi părinţi.

Elevii s-au cunoscut, au socializat, au lucrat impreuna pe ateliere şi au confecţionat: coşuleţe pentru ouă, felicitări pentru sărbătorile Pascale, măşti cu iepuraşi, au pictat ouă din polistiren pentru Paşti. Pe parcursul activităţii s-au purtat discuţii cu elevii despre anotimpul de primăvară, despre sărbătorile din acest anotimp, cum se pregătesc oamenii pentru fiecare sărbătoare. Ei au interpretat cântece şi au recitat poezii.

Prin desfăşurarea acestei activităţi la care au participat elevi din învăţământul de masă si elevi cu C.E.S. din învăţământul special, s-au realizat următoarele obiective:

– acceptarea şi înţelegerea copiilor cu nevoi speciale de către elevi din şcolile de masă;

– dezvoltarea sentimentelor de cooperare şi întrajutorare între elevi;

– prevenirea abandonului şcolar;

– promovarea incluziunii sociale, nondiscriminarii grupurilor dezavantajate;

– consolidarea egalităţii sociale şi a valorizării elevilor cu CES;

– dezvoltarea autonomiei şi a lucrului în echipă;

– formarea priceperilor şi deprinderilor necesare integrării sociale şi profesionale a elevilor cu C.E.S.

Activitatea a fost coordonată de către următoarele cadre didactice: Inspector şcolar de specialitate, prof. Vasilica Varga – I.S.J. Brăila; Director C.S.E.I. Brăila, Prof. Stelinina Copae; Prof. Constantin Safta  si Prof. Gavrilă Iustina  – Şcoala Gimnazială “V. Alecsandri” Brăila; Prof. Budur Carmen, Prof. Bălan Georgeta, Prof. Iordache Ionela Mariana, Prof. Mircea Anca – C.S.E.I. Braila.

În cancelaria şcolii s-a organizat o expoziţie cu produsele realizate de elevi în cadrul acestei activităţi. La final, elevii din învăţământul de masă au oferit dulciuri elevilor cu C.E.S. pe care  le-au aşezat în coşuleţele confecţionate.

INFORMARE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019

Pentru buna organizare a înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2018 – 2019 vă informăm că:

  • Şedinţa de informare şi consiliere a părinţilor copiilor din învăţământul preşcolar cu privire la înscrierea în clasa pregătitoare se va ţine în data de 09.03.2018, în intervalul orar 10.00 – 11.00, la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Brăila.

Răspund: Prof. psihopedagog pentru învăţământulul preşcolar Voinescu  Mariana

Prof. psihopedagog pentru învăţământulul preşcolar Vasilescu  Geanina

  • “Ziua porţilor deschise” se va organiza în data de 09.03.2018, în intervalul orar 8.30 – 11.30, la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Brăila.

Răspund:  Prof. psihopedagog pentru învăţământulul primar Bursuc Rodica

Prof. psihopedagog pentru învăţământulul primar Pîrlitu Viorica

Free Web Hosting