“Integrarea copiilor cu C.E.S. prin activităţi plăcute”

Echipa de proiect:

Prof. Copae Stelinina – manager proiect

Prof. David Anca – coordonator proiect

Prof. Bălan Georgeta – responsabil cu comunicarea si evaluarea

Prof. Budur Carmen – responsabil cu formarea

Prof. Iordache Ionela Mariana – responsabil cu monitorizarea proiectului

 

     În data de 18 septembrie 2018 s-a desfășurat la Casa Corpului Didactic Brăila diseminarea cursului de formare: “Arta ca terapie: auto – exprimarea prin artă a elevilor cu nevoi speciale“ (care a avut loc în perioada 07 – 12 mai 2018 în Barcelona, Spania) din în cadrul  Proiectului ERASMUS+ cu titlul: “Integrarea copiilor cu C.E.S. prin activităţi plăcute” care se derulează la C.S.E.I. Brăila. La cursul de formare au participat prof. psihopedagog Bălan Georgeta și prof. psihopedagog Iordache Ionela Mariana, membri ai echipei de proiect.

      Cursul a avut următoarele obiective: dobândirea de către cadrele didactice de noi cunoștințe în domeniul art – terapiei;  obținerea de informații privind impactul artei asupra stării de bine a copiilor cu nevoi speciale; folosirea artei de către profesori ca instrument de creștere a stimei de sine și de promovare a elevilor cu C.E.S.; descoperirea / experimentarea de noi mijloace educaționale și de comunicare prin utilizarea artei în lucrul cu elevii cu C.E.S.

      Cunoștințele dobândite la curs au fost diseminate putând fi astfel utilizate în procesul instructiv – educativ al elevilor cu CES atât din cadrul CSEI cât și al celor din învățământul de masă.

      Grupul ţintă a fost format din cadre didactice din învăţământul de masă care lucrează cu elevi cu C.E.S. , la diseminare participând un numar de 40 de cadre didactice din municipiu si județ.

Free Web Hosting