“Sărbătorile primăverii”, în cadrul proiectului Erasmus+ “Integrarea copiilor cu CES prin activitati placute”.

In data de 28.03.2018, la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Brăila s-a desfasurat activitatea “Sărbătorile primăverii”, în cadrul proiectului Erasmus+ “Integrarea copiilor cu CES prin activitati placute”. La activitate au participat elevi cu C.E.S. din cadrul C.S.E.I. Brăila (clasa a V-a C, a VII-a B) , elevi ai Şcolii Gimnaziale “Vasile Alecsandri” Brăila (clasa I A, clasa I B) şi părinţi.

Elevii s-au cunoscut, au socializat, au lucrat impreuna pe ateliere şi au confecţionat: coşuleţe pentru ouă, felicitări pentru sărbătorile Pascale, măşti cu iepuraşi, au pictat ouă din polistiren pentru Paşti. Pe parcursul activităţii s-au purtat discuţii cu elevii despre anotimpul de primăvară, despre sărbătorile din acest anotimp, cum se pregătesc oamenii pentru fiecare sărbătoare. Ei au interpretat cântece şi au recitat poezii.

Prin desfăşurarea acestei activităţi la care au participat elevi din învăţământul de masă si elevi cu C.E.S. din învăţământul special, s-au realizat următoarele obiective:

– acceptarea şi înţelegerea copiilor cu nevoi speciale de către elevi din şcolile de masă;

– dezvoltarea sentimentelor de cooperare şi întrajutorare între elevi;

– prevenirea abandonului şcolar;

– promovarea incluziunii sociale, nondiscriminarii grupurilor dezavantajate;

– consolidarea egalităţii sociale şi a valorizării elevilor cu CES;

– dezvoltarea autonomiei şi a lucrului în echipă;

– formarea priceperilor şi deprinderilor necesare integrării sociale şi profesionale a elevilor cu C.E.S.

Activitatea a fost coordonată de către următoarele cadre didactice: Inspector şcolar de specialitate, prof. Vasilica Varga – I.S.J. Brăila; Director C.S.E.I. Brăila, Prof. Stelinina Copae; Prof. Constantin Safta  si Prof. Gavrilă Iustina  – Şcoala Gimnazială “V. Alecsandri” Brăila; Prof. Budur Carmen, Prof. Bălan Georgeta, Prof. Iordache Ionela Mariana, Prof. Mircea Anca – C.S.E.I. Braila.

În cancelaria şcolii s-a organizat o expoziţie cu produsele realizate de elevi în cadrul acestei activităţi. La final, elevii din învăţământul de masă au oferit dulciuri elevilor cu C.E.S. pe care  le-au aşezat în coşuleţele confecţionate.

Free Web Hosting